Dag van 100: “100 scherpe denkers over een nieuwe agenda”

Voor de Dag van 100 (op 10 juni 2012 in debatcentrum De Balie) was ik uitgenodigd als deelnemer. Ter voorbereiding op deze dag had ik meegedacht in de werkgroep Publieke Waarden bij De Groene Amsterdammer. Zulke principiële discussies moeten vaker en goed gestructureerd gevoerd worden, zodat de verzamelde denkkracht zinvolle conclusies voor de politiek oplevert. In ieder geval enthousiasmeerde het mij om met zoveel betrokken denkers fundamenteel te discussiëren over de toekomst van de maatschappij. De externe impact van dit initiatief hangt natuurlijk af van de follow-up. Binnenkort zal De Groene Amsterdammer een pamflet over de gegenereerde ideeën publiceren.

Dag van 100 (De Balie, Amsterdam)

Videoverslag Dag van 100 (door Verhaalmakers.nl)

De initiatiefnemers over de DAGVAN100:

“Op de DAGVAN100 gingen honderd denkers uit alle hoeken van de samenleving met elkaar in gesprek over de toekomst van vooruitstrevende, moderne middenpolitiek in Nederland.

De vraag is of het huidige politiek-bestuurlijk bestel, dat zijn oorsprong vindt in de vorige eeuw, de antwoorden op de hedendaagse kansen en bedreigingen kan formuleren en implementeren. De praktijk wijst uit dat we daar niet zeker van kunnen zijn. Er moet een nieuwe verhaal komen, progressieve liberalen moeten zich hervinden om een krachtige rol in het discours te blijven spelen.

Op zondag 10 juni bogen 100 mensen zich over 6 thema’s (Principes, Moderniteit, Publieke Waarden, Overheid, Politiek en Wereld) om met een indringend nieuwe agenda komen, mede aan de hand van 100 concrete ideeën. Er zal een boekje worden uitgegeven met de weerslag van de dag en dat boekje zal worden aangeboden aan politieke leiders. Dit is een handreiking en aanzet tot een hernieuwd en vitaal progressief gedachtegoed.

Dit initiatief is in beginsel geen aanzet voor een nieuwe partij. Wij hopen een overtuigend verhaal te maken en aan te reiken en verwachten daar weerklank op.”

Permanent link to this article: http://www.rickvanderkleij.nl/dagvan100/995