Return to Inhoud

Stellingen

Door stellingen zorgvuldig te formuleren komt de kern van het thema centraal te staan in het debat.

(1). Een goede stelling provoceert.
Een compromis is gebaat bij nuances en voorbehouden. Een helder contrast tussen verschillende standpunten niet.

(2). Een goede stelling roept direct een twistpunt (meningsverschil) op.
Over voldongen feiten valt niet te debatteren.

(3). Een goede stelling is positief geformuleerd.
Een negatief geformuleerde stelling (met ‘niet’) zou tegenstanders verwarren doordat hun positie een dubbele ontkenning bevat.

(4). Een goede stelling is specifiek geformuleerd.
Dubbelzinnige stellingen leveren semantische discussies over interpretatieverschillen op, in plaats van meningsverschillen over het thema zelf.

(5). Een goede stelling bevat geen argument.
Zo wordt niemand bevoordeeld, maar worden alle debaters vrijgelaten in het onderbouwen van hun posities.

(6). Een goede stelling verandert de status quo (de bestaande situatie).
De voorstanders verdedigen nieuw beleid*, tegen bezwaren van de tegenstanders.

* Een uitzondering is het waardendebat: dat gaat niet zozeer over concrete plannen maar over de waarden daarachter. Veel beleidsdebatten blijven technisch: de afweging tussen verschillende waarden blijft impliciet. Professionele debaters zien kans om het waardenconflict ook in een beleidsdebat expliciet te maken: ‘waar hebben we het nu eigenlijk over?’

Permanent link to this article: http://www.rickvanderkleij.nl/tips/inhoud/stellingen