Return to Tips

Locatie

Voor fysieke bijeenkomsten lijkt dit evident: je hebt een geschikte evenementenlocatie nodig. Zo ademt een volle, kleine zaal doorgaans meer sfeer dan een halflege, grote zaal.

Bedenk niet alleen of de locatie geschikt is voor het aantal deelnemers, maar ook voor uw doelstelling met die deelnemers. Wil je hen actief betrekken bij jouw programma? Een goede zaalopstelling ondersteunt de gewenste interacties. Wil je sprekers laten discussiëren of debatteren? Dat werkt het best staand, eventueel aan statafels. Zelfs als sprekers voor lange tijd achtereen optreden (wees gerust: geoefende sprekers zonder rugklachten kunnen dat prima staand), dan kunnen bijvoorbeeld barkrukken hen actiever laten zitten. Een passieve zithouding levert rustigere gesprekken op. Verwacht van leunstoelzitters geen creatieve brainstormsessie maar leunstoelfilosofie. Dat kan natuurlijk: als je wilt dat sprekers de zaken eens rustig achteroverleunend beschouwen, laat hen dan vooral achteroverleunen. Kortom, wat wil je dat jouw sprekers en deelnemers gaan doen, en hoe kan de locatie dat bevorderen? Betrek zowel je locatiemanager als je dagvoorzitter voor de beste strategie.

Bovendien kan een inspirerende evenementenlocatie signaleren aan deelnemers bij wat voor bijeenkomst en bij wat voor organisatie ze te gast zijn, de zogenaamde ‘venue message‘. Daarom werk ik graag samen met Locaties met Meerwaarde(n), het platform voor duurzaam opererende locaties voor zakelijke bijeenkomsten van 8 tot 1000 deelnemers. Deze locaties spannen zich in om meer waarde te leveren voor cultuur, natuur en/of mens. Naast locaties vind je er meer tips (en dagvoorzitters) om jouw evenement met betekenis te organiseren.  

Permanent link to this article: http://www.rickvanderkleij.nl/tips/locatie

Drempels, stoelen en de Sovjetunie

Oogcontact is cruciaal voor verbaal contact. We hebben meer nodig om elkaar te overtuigen (Chen et al., 2013), maar we kunnen in ieder geval zien of de ander nog aandacht heeft voor wat we zeggen. Dus een zaalopstelling waarin mensen elkaar kunnen aankijken levert meer en betere interactie op. Als u een congres, debat of andere bijeenkomst organiseert, is het nuttig om …