Waarom?

Na “waarom?” te hebben gevraagd aan talloze ondernemers, bestuurders, politici, wetenschappers en andere sprekers, zal ik deze vraag ook zelf beantwoorden. Waarom werk ik als debatleider, presentator en dagvoorzitter?

Maatschappelijke relevantie drijft mij als gespreksleider. Tot mijn opdrachtgevers behoren bedrijven, overheden en andere maatschappelijke organisaties. Daarvoor leid ik bijeenkomsten over mijn favoriete thema’s: internationale handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wetenschap en politiek op alle niveaus. Door vragen te stellen help ik debaters en vragenstellers om hun inbreng relevant te maken. Relevant voor het gesprek, voor de bijeenkomst en voor het publieke debat.

Working with young professionals of Accenture, FMO, frog & Schiphol Group to solve cases for social entrepreneurs worldwide.

In debatten staat het contrast tussen voors en tegens centraal. Als debatleider leg ik de belangrijkste standpunten en de contrasten daartussen bloot. Contrasten geven mensen inzichten en ideeën waaraan ze anders niet hadden gedacht. Een goed debat zet mensen aan het denken. Om de essentie boven tafel te krijgen, help ik hen de achterliggende assumpties, argumenten en dilemma’s van hun standpunten te verhelderen. Wie door een debat is gaan twijfelen aan diens eigen opvattingen is ongetwijfeld wijzer geworden.

Bovendien kunnen debatten door de heldere afweging van tegengestelde ideeën bijdragen aan betere besluitvorming van organisaties. Daartoe ben ik ook graag dagvoorzitter van bijeenkomsten waarin organisaties hun visie, missie en strategieën willen verbeteren. Als dagvoorzitter help ik de relevante stakeholders om de noodzaak, de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van plannen te bediscussiëren. Als de belangrijkste standpunten helder zijn, kunnen we zoeken naar consensus tussen stakeholders in een dialoog – of eigenlijk polyloog: iedereen praat mee.

Om al deze redenen werk ik graag als gespreksleider. Neem gerust contact met mij op om te bespreken hoe we goede gesprekken kunnen brengen in uw organisatie of alliantie.

 


>> Zie ook: ‘Debatteren vóór beleid’ <<

Permanent link to this article: http://www.rickvanderkleij.nl/visie